Paradentose

Paradentose er de løse tænders sygdom og en af de hyppigste folkesygdomme. Sygdommen kan ramme os alle, men vi kan gøre meget for at forebygge den. Paradentose skyldes et sammenfald af flere forskellige omstændigheder. Vi ved i dag, at der er specielt to forhold af afgørende betydning for udvikling af sygdommen. Mundhygiejne og tobak.

Hvis tænderne ikke børstes helt rene vil der samle sig bakterier langs tandkødskanten. Hvis disse bakteriebelægninger, kaldet plak, ikke fjernes kan de forkalke og blive til tandsten. Plakken og tandstenen vil med tiden irritere tandkødet og føre til udviklingen af tandkødsbetændelse. Det er meget individuelt fra person til person hvor hurtigt bakteriebelægningerne omdannes til den hårde tandsten.

Hvis bakteriebelægningerne og tandkødsbetændelsen er til stede i mange år kan der med tiden udvikles paradentose. Typisk starter sygdommen ved personer i 30-40 års alderen. Paradentose vil bevirke, at tandens støttevæv – dvs. knogle og rodhindefibre – nedbrydes, hvorved tænderne løsnes og i yderste konsekvens må fjernes. Paradentose er den hyppigste årsag til tandtab efter 40 års alderen.

Behandlingen af paradentose sigter mod at sikre sundt tandkød uden betændelse. Dette opnås ved grundige tandrensninger med hyppige intervaller samt grundig instruktion i hvordan man derhjemme opretholder en optimal mundhygiejne. Behandlingen foregår i et samarbejde mellem patient, tandlæge og tandplejer.

Læs mere om paradentose tandlægeforeningens hjemmeside